วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

३.อำนาจหน้าที่

หน่วยงาน.................................มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
१............................................................................
२..........................................................................
३..........................................................................
४........................................................................

ไม่มีความคิดเห็น: